If you can't read this, an online version is available here

מופק ע"י ZOOZ הדרכה אפקטיבית | 09-9585085 | [email protected] | www.zooz.co.il

      | גיליון מס. 93 |


שלום!

אנו שמחים לשלוח לכם גיליון חדש של תְּזָזִית.

עלון תְּזָזִית נשלח מידי חודש כשרות חינם לכששת אלפים מנהלי משאבי אנוש והדרכה.
העלון מכיל מדורים מתחלפים עם המלצות, טיפים וראיונות, ואינו מכיל פירסומות.

השתדלנו לקצר, מתוך הנחה שזמנכם יקר והמלאכה מרובה.
למעוניינים בהרחבות הוספנו קישורים למאמרים ולמידע רלוונטי.

אנו מקווים כי תמצאו את העלון שימושי. נשמח לקבל תגובות והצעות.

קריאה מהנה!
צוות ZOOZ


הפעלה קבוצתית

שיטה להפעיל אחרים

קלפי הזהות

 • מטרת התרגיל: חלוקת המשתתפים בצורה מגוונת, אקראית ופשוטה (לשם הפעלות המשך).
 • זמן נדרש: 3 דקות
 • הוראות לתרגיל:
  • הכנות: יש לסדר חפיסת קלפי משחק פשוטה, באופן הבא: 4 האסים עליונים (="1") לאחר מכן ארבעת קלפי ה "2" ואחריהם ארבעת כלפי ה "3" וכן הלאה.
  • שלב ראשון: בתחילת הסדנא ספור את מספר המשתתפים והוצא מראש מהחפיסה המסודרת את מספר הקלפים הזהה למספר המשתתפים בסדנא (למשל - ל-8 משתתפים הוצא ארבעה אסים וארבעה "2").
  • שלב שני: ערבב את הקלפים שהוצאת ותן לכל משתתף קלף אחד (אם מגיעים מאחרים תן להם קלפים מראש החפיסה שנשארה בצד).
  • שלב שלישי: בקש מהמשתתפים להראות את הקלפים זה לזה והסבר להם כי קלפים אלו הם "תעודות הזהות" שלהם.
  • שלב רביעי - חלוקת המשתתפים לקבוצות:
   • כשאתה מעוניין שהמשתתפים יתחלקו לזוגות: בקש מהם למצוא את המשתתף שברשותו קלף עם מספר וצבע הזהה לקלף שלהם.
   • כשאתה מעוניין שהמשתתפים יתחלקו לרביעיות: בקש מהם למצוא את המשתתפים שברשותם מספר קלף הזהה לשלהם.
   • כשאתה מעוניין שהמשתתפים יתחלקו לארבע קבוצות: בקש מהם למצוא את המשתתפים שברשותם קלף עם סימון זהה לשלהם (אתה תהיה בסופו של דבר עם צוות של עלה, צוות של לב, צוות של יהלום וצוות של תלתן).
   • כשאתה מעוניין שהמשתתפים יתחלקו לשתי קבוצות: בקש מהם למצוא את המשתתפים שברשותם קלף עם צבע זהה לשלהם (אתה תהיה בסופו של דבר עם צוות אדום וצוות שחור).
 • סיכום: ההפעלה מהווה פתרון טוב כאשר במהלך הסדנה ישנם מספר הפעלות, ובכל הפעלה נדרשת חלוקה שונה של המשתתפים לקבוצות. בנוסף, הפעלה זו מאפשרת למשתתפים להכיר טוב יותר זה את זה, במקום "להיצמד" לאנשים שכבר מוכרים להם.

מסדרונות החוק

הערות והארות על דיני עבודה

פיקוח על קופות גמל, איסור קבלת ביטחונות מעובד, ועוד עדכונים


הודעה על כוונה למתן צו הרחבה – דמי נסיעה

ביום 3.5.2012 הודיע שלום שמחון, שר התמ"ת, על כוונתו להוציא צו הרחבה שירחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי הכללי מחודש ינואר 2012 בדבר עדכון הוצאות הנסיעה לעבודה וממנה לסך של 25.20 ₪. בהמשך, יוציא השר שמחון צו הרחבה שיחול על כלל המעסיקים והעובדים, למעט כאלה שחלות עליהם הוראות מיטיבות בהקשר זה.

 

תיקון מס' 5 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005

תיקון לחוק שמטרתו לעודד השארת כספי פיצויי הפיטורים בקופות, גם אם העמית או המוטב רשאים למושכם. התיקון בוצע במסגרת יישום מדיניות הממשלה לקידום החיסכון ארוך הטווח לקצבה על פני אפיקי חיסכון אחרים. במטרה לעודד עמיתים או מוטבים להמשיך ולחסוך את כספי פיצויי הפיטורים למטרת קצבה, נקבע כי לאחר התחשבנות מס, יופקדו הכספים בחשבון נפרד בקופת גמל לא משלמת לקצבה על שמו של העמית או המוטב. אם העמית יבחר בסופו של דבר למשוך את הכספים האמורים שלא בדרך של קצבה הוא יחויב בתשלום מס רווחי הון, שהיה חל אילו הכספים היו מופקדים בתכנית חיסכון. אם הוא ימשוך את הכספים כקצבה יחולו עליהם הוראות המשיכה שנקבעו בסעיף 23 לחוק. (14.5.2012)

 

חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב–2012

חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד פורסם ברשומות ונכנס לתוקף ביום 27.2.2012. מטרת החוק למנוע מצב דברים בו עובד חשש מתשלום מחיר כלכלי מגביל את חופש הבחירה של העובד. החוק אוסר על מעסיק לדרוש בטוחות (מטלטלין, לרבות כסף או שטר או נכס משועבד) ממועמד לעבודה או מעובד כתנאי לקבלה לעבודה או להישארות בעבודה. עוד קובע החוק, כי העובד אינו יכול לוותר על זכות זו. הסנקציות על הפרת הוראות החוק הן מאסר, קנס ועיצום כספי על נושא משרה לתאגיד.

 

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011

ביום 19.6.2012, ששה חודשים לאחר פרסום החוק ברשומות, ייכנסו לתוקף הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. החוק נחקק בחודש דצמבר 2011 בשיתוף עם לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים והסתדרות העובדים הכללית החדשה.

החוק בא להגביר את אכיפתן של זכויות העובדים במסגרת חוקי העבודה הקיימים, כחלק ממדיניות כוללת לחיזוק מנגנוני האכיפה האזרחית והפלילית שמצויים בחקיקת המגן, במיוחד בקרב המעסיקים אוכלוסיות חלשות בשוק העבודה הישראלי.

בהתאם להוראות החוק, ימונו מפקחי עבודה בכירים על-ידי שר התמ"ת. מפקחים אלה יורשו להטיל עיצומים כספיים על מעסיקים בגין הפרת דיני העבודה בסכומים של 5,000 ₪, 20,000 ₪ ו- 35,000 ₪, בהתאם להוראת חוק המגן שתופר ולפי הרשימה שמופיעה בחוק. עיצומים כספיים בסכום גבוה יותר יוטלו על מעסיקים שייתפסו בהפרות נמשכות וחוזרות.

עוד חידוש של החוק הוא הטלת אחריות ישירה של המנהל הכללי של תאגיד להפרות של חוקי העבודה. זאת ועוד: לא יהיה תוקף לשיפוי או לביטוח מפני הפרת הוראות החוק, התאגיד לא יוכל לשלם את העיצום הכספי שיוטל על המנהל הכללי שלו ולא יוכל לבטח אותו מפני עיצומים כספיים שיוטלו מכוח החוק החדש.

בנוסף, מטיל החוק אחריות ישירה על מזמין שירות מקבלן שירותים לקיום חובות הקבלן בתחומים שמירה, אבטחה, הסעדה וניקיון.

 • המדור נכתב על-ידי מירה-בל גזית, עורכת-דין ומגשרת, דיני עבודה ופנסיות - www.gazit-law.com
 • לתגובות או לשאלות - לחצו כאן

כן לציטוט

משפט שניתן להשתמש בו

 

"מנהיגות המנהל נמדדת על-פי תוצרי העובדים, כשם שחינוך ההורים נמדד על-פי מעשי ילדיהם."
צבי ברק

מזון למחשבה

מקום טוב לאוכל ולפגישות עסקיות

שגב אקספרס

הברזל 38, רמת החייל, תל אביב | 077-4142025 | למידע נוסף
עיצוב:
אוכל:
שרות:
= מעולה = סביר = גרוע
מה? מ סעדת מטבח פתוח של השף שגב משה.
למה? מיקום מושלם לפגישות באזור רמת החייל, מקום איכותי המשלב מנות טעימות, מהירות ויחסית לא יקרות.
ארוחות עסקיות: מנה ראשונה/אחרונה + עיקרית, במחיר מנה עיקרית; א'-ה' 12:00-17:00
עיקריות מומלצות:
פסטת חמשת הפטריות (פסטת קזרצ'י ברוטב שמנת עם פטריות כמהין, שמפיניון, יער, פורטבלו ופורצ'יני);  כרע עוף אסייתי (כרע עוף בצמחי תבלין אפוייה בטבון ומוגשת לצד קרם קוקוס וקארי).
מחיר העסקית:
נע בין 59-79 ש"ח לסועד, לפי מחיר העיקרית.

 • למען הסר ספק: ההמלצה במדור זה היא המלצה אישית שלנו, ואיננו מתוגמלים עליה.

מופק ע"י ZOOZ הדרכה אפקטיבית | 09-9585085 | [email protected] | www.zooz.co.il

להרשמה לעלון "תזזית" - לחץ כאן.
להסרתכם מרשימת התפוצה לחצו כאן.