If you can't read this, an online version is available here

מופק ע"י ZOOZ הדרכה אפקטיבית | 09-9585085 | [email protected] | www.zooz.co.il

      | גיליון מס. 90 |


שלום!

אנו שמחים לשלוח לכם גיליון חדש של תְּזָזִית.

עלון תְּזָזִית נשלח מידי חודש כשרות חינם לכששת אלפים מנהלי משאבי אנוש והדרכה.
העלון מכיל מדורים מתחלפים עם המלצות, טיפים וראיונות, ואינו מכיל פירסומות.

השתדלנו לקצר, מתוך הנחה שזמנכם יקר והמלאכה מרובה.
למעוניינים בהרחבות הוספנו קישורים למאמרים ולמידע רלוונטי.

אנו מקווים כי תמצאו את העלון שימושי. נשמח לקבל תגובות והצעות.

קריאה מהנה!
צוות ZOOZ


הפעלה קבוצתית

שיטה להפעיל אחרים

האוטובוס

 • מטרת התרגיל: "שבירת קרח" חימום והכרות,  ולשם חלוקה לשתי קבוצות (להפעלת המשך).
 • זמן נדרש: 7-5 דקות
 • הוראות לתרגיל:
  • הכנות:
   • מומלץ ליצור 2 קווים ליד הקירות לאורך רצפת החדר באמצעות נייר דבק צבעוני
   • יש לבקש מכל המשתתפים לעמוד במרכז החדר
  • שלב ראשון: מסבירים למשתתפים כי כל צד של החדר מציין צד ב"אוטובוס".
  • שלב שני: המנחה מקריא מספר אמרות על העדפות ונטיות בתחומים שונים  (לדוגמא: "אני טיפוס בוקר או לילה", "אני אוהב יותר גלידת שוקו או וניל") כאשר כל צד של החדר (ה"אוטובוס") מייצג את אחת מהעדפות. על המשתתפים לעבור כמה שיותר מהר לצד האוטובוס אשר מייצג את העדפה שלהם. יש להבהיר שכל משתתף חייב לבחור העדפה שיותר מאפיינת אותו, ושאי-אפשר להתקדם בתרגיל לפני שכולם מוצאים את מקומם באוטובוס.
  • שלב שלישי: כאשר הקבוצה מגיעה למספר משתתפים כמעט שווה בכל צד, ניתן לסיים את התרגיל ולעבור להפעלה הבאה אשר דורשת חלוקה לשתי קבוצות.
  • הערה: רצוי להתאים חלק מהמשפטים שמקריא המנחה לתחומים בהם עוסקת הסדנא. לדוגמא:
  • סיכום: ההפעלה מהווה פתיחה טובה לכל סדנא. היא "מעירה" את המשתתפים, ומאפשרת להם להכיר טוב יותר זה את זה. בנוסף, בהתאם להעדפות שנבדקות, היא גם מספקת תובנות לדיון בהמשך.

 • רוצים להציע רעיונות אחרים להפעלות? שלחו אלינו
 • מידע על הסדנאות שלנו: כאן

מסדרונות החוק

הערות והארות על דיני עבודה

חובות מעסיק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה


במקביל לפרסום החשדות כלפי נתן אשל, ראש לשכת ראש הממשלה, התקיים בסוף חודש ינואר 2012 יום עיון של מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת, בו הוצגו ממצאי סקר שנערך בנוגע להטרדה מינית. לפי ממצאי הסקר, כ- 11.4% (כ-165 אלף נשים) מקרב כלל הנשים העובדות מעל גיל 18 הוטרדו מינית במהלך שנת 2011. 21.6% מהמוטרדות ציינו כי ההטרדה גרמה לירידה בפריון העבודה ו-9.3% מהמוטרדות התפטרו מהעבודה בעקבות ההטרדה המינית או פוטרו על-ידי המעסיק משום שהוטרדו מינית במקום העבודה. נוכח נתונים אלה ראוי לרענן את הזיכרון לגבי חובת המעסיק ליצור סביבת עבודה בטוחה ומקדמת נשים.

החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 והתקנות שהותקנו מכוחו מטילים על המעסיק חובת אימוץ מדיניות מונעת במקום העבודה, מדיניות שתבטיח הגנה מפני הטרדה מינית לעובדים ולעובדות.

מדיניות זו מורכבת מארבעה חלקים:

 • פרסום הצהרת מדיניות (תקנון);
 • קביעת הליך בירור התלונה;
 • בירור תלונות בדבר הטרדה מינית בהתאם לתקנון;
 • נקיטת צעדים משמעתיים כנגד עובדים/עובדות שיימצאואחראים/אחראיות להטרדה.


הצהרת מדיניות ופרסום תקנון לטיפול בתלונות בדבר הטרדה מינית:
החוק מחייב את המעסיק לקבוע דרך יעילה לבירור תלונה שהוגשה בגין התנהגות שעלולה להוות הטרדה מינית אסורה. כאשר מדובר במקומות עבודה בהם מועסקים מעל 25 עובדים, חלה חובה לקבוע ולפרסם תקנון לטיפול בתלונות בדבר הטרדה מינית. ניתן לשלב את ההוראות בנושא זה במסגרת תקנון משמעת קיים, או לעשות שימוש בתקנון לדוגמא שמצוי בתוספת לתקנות. חובה להביא לידיעת העובדים את הוראות התקנון, באמצעים לבחירת המעסיק: פרסום על לוח מודעות, מכתב אישי, הודעה באמצעות דואר אלקטרוני וכיוצ"ב.

קביעת דרך יעילה לבירור התלונה בגין הטרדה מינית:
ברירת המחדל לבירור התלונה קבועה בתקנות. אם חל במקום העבודה תקנון רלבנטי - יש לפעול בהתאם להוראותיו.

מינוי אחראי או אחראית מכוח החוק:
על המעסיק ליידע את העובדים והעובדות בדבר מינויה של אחראית (או האחראי) מכוח החוק, זהותה ודרכי התקשרות עימה. תפקידיה של האחראית הם קבלת התלונות, קיום בירור לפי הוראות החוק והתקנון במקום העבודה (ככל שישנו), לשם מתן המלצות למנכ"ל בדבר המסקנות והטיפול באירוע הרלבנטי.

האחראית לפי החוק למניעת הטרדה מינית פועלת:

 • כאשר הוגשה תלונה בשל הטרדה מינית
 • וגם כאשר נודע לאחראית (שלא מפי המתלונן/ת) על התנהגות שעלולה להוות הטרדה מינית.


עם זאת, כאשר האחראית מכירה את המתלונן/ת או את הנילון/ה היכרות אישית, או כאשר האחראית מצויים בדרגת היררכיה ארגונית זהה, רצוי להעביר את הליך בירור התלונה לגורם אחר במקום העבודה או לגורם חיצוני.

המנכ"ל או מי שהוסמך על-ידו לצורך מילוי הוראות החוק
תפקידו של המנכ"ל (או מי שהוסמך על-ידו לצורך מילוי הוראות החוק) מתחיל עם קבלתו של דו"ח האחראית. על המנכ"ל להחליט, תוך 7 ימי עבודה, כיצד לפעול על רקע ההמלצות שהוגשו לו (אי נקיטת כל צעד משמעתי; פתיחה בהליכים משמעתיים לפי הסדר משמעת שקיים במקום העבודה; בהיעדר הסדר משמעתי – החלטה על הסנקציה לנילון/ה; הרחקה של המתלונן/ת מהנילון/ה).
לאחר שקיבל המנכ"ל החלטה כאמור עליו לפעול לביצועה ולמסור הודעה מנומקת בכתב על החלטתו למתלונן/ת, לנילון/ה ולאחראית.

הליך גישור כדרך ליישוב סכסוך הטרדה מינית במקום העבודה:
הנחת המוצא היא, כי עם קרות אירוע הטרדה מינית במקום העבודה, המעסיק מעוניין להחזיר את המצב לקדמותו במהירות האפשרית ולהשיב את הסדר וההרמוניה למקום העבודה. הליך הגישור עונה על אינטרס זה, שכן מדובר בהליך שנעשה בהסכמה, מושם בו דגש על שיתוף פעולה בין העובדים המעורבים והוא מאפשר מציאת פתרונות גמישים ויצירתיים לסיום הסכסוך. מחקרים שנעשו בארה"ב מלמדים שדרך זו הובילה לשביעות רצון בקרב העובדים והובילה להפחתה משמעותית של אירועי הטרדה מינית במקומות עבודה.

 • המדור נכתב על-ידי מירה-בל גזית, עורכת-דין ומגשרת, דיני עבודה ופנסיות - www.gazit-law.com
 • לתגובות או לשאלות: לחצו כאן

כן לציטוט

משפט שניתן להשתמש בו

 

"לעולם לא ניתנת לאדם משאלה בלי שיינתן לו הכוח להגשימה.
אולם ייתכן שיהיה עליו לעמול קשה לשם כך."
ריצ'ארד באך

מזון למחשבה

מקום טוב לאוכל ולפגישות עסקיות

איזבלה

כתובת: בן גוריון 6, המושבה הגרמנית, חיפה | טלפון: 04-8552201 | למידע נוסף
עיצוב:
אוכל:
שרות:
= מעולה = סביר = גרוע
מה? מטבח איטלקי ב מורדות המושבה הגרמנית של חיפה.
למה? מיקום מושלם לפגישות באזור הצפון, אווירה נעימה ותפריט איכותי ומגוון.
ארוחות עסקיות: מוגשות בימים א'-ו' בין 12:00 ל- 18:00.
עיקריות מומלצות:
דואט איז בלה (פילה עגל וכבד אווז ברוטב פורט וקברנה);  פילה לוקוס (ברוטב שמנת, שום, טימין, לימון וטריאקי).
מחיר העסקית:
נע בין 49-79 ש"ח לסועד, לפי מחיר העיקרית.

 

 • למען הסר ספק: ההמלצה במדור זה היא המלצה אישית שלנו, ואיננו מתוגמלים עליה.

מופק ע"י ZOOZ הדרכה אפקטיבית | 09-9585085 | [email protected] | www.zooz.co.il

להרשמה לעלון "תזזית" - לחץ כאן.
להסרתכם מרשימת התפוצה לחצו כאן.