If you can't read this, an online version is available here

מופק ע"י ZOOZ הדרכה אפקטיבית | 09-9585085 | [email protected] | www.zooz.co.il

      | גיליון מס. 102 |


שלום!

אנו שמחים לשלוח לכם גיליון חדש של תְּזָזִית.

עלון תְּזָזִית נשלח מידי חודש כשרות חינם לכששת אלפים מנהלי משאבי אנוש והדרכה.
העלון מכיל מדורים מתחלפים עם המלצות, טיפים וראיונות, ואינו מכיל פירסומות.

השתדלנו לקצר, מתוך הנחה שזמנכם יקר והמלאכה מרובה.
למעוניינים בהרחבות הוספנו קישורים למאמרים ולמידע רלוונטי.

אנו מקווים כי תמצאו את העלון שימושי. נשמח לקבל תגובות והצעות.

קריאה מהנה!
צוות ZOOZ


הפעלה קבוצתית

שיטה להפעיל אחרים

מי קובע?

 • מטרת התרגיל: להראות שלכל אחד יש תפיסה שונה בנוגע ליעדים ולתפקוד במקום העבודה.
 • זמן נדרש: מומלץ להקצות 20-25 דקות, בהתאם למורכבות המשוב לתרגיל.
 • גודל הקבוצה: מומלץ שישתתפו לפחות 16 איש.
 • הכנות: לכל 4 משתתפים יש להכין חפיסת קלפים רגילה ושולחן נפרד.
  בנוסף יש להכין מראש דף הוראות משחק נפרד ושונה לכל רביעייה (בהתאם להנחיות בהמשך).
 • הוראות לתרגיל:
  1. חלקו את המשתתפים לקבוצות של 4.
  2. הסבירו למשתתפים כי במהלך ביצוע הפעילות יש לשמור על שתיקה מלאה, ואסור להעביר מסרים גם בדרכים אחרות - לדוגמא - אסור גם לכתוב או לדבר בשפת סימנים.
  3. חלקו לכל קבוצה חפיסת קלפים.
  4. חלקו לכל קבוצה את דף הוראות המשחק:
   • בחלק הראשון של דף ההוראות של כל הקבוצות רישמו את ההוראות הבאות:
    א. אחרי ערבוב החפיסה, יש לחלק לכל משתתף 6 קלפים.
    ב. על כל ארבעת השחקנים להניח בו-זמנית על השולחן קלף אחד עם הפנים למעלה (גלוי).
    ג. מי שהקלף שלו "שווה" הכי הרבה (בהתאם להנחיות בהמשך הדף) זוכה בסבב הזה, ואוסף את כל ארבעת הקלפים שעל השולחן אליו.
    ד. לאחר מכן, מתבצע סיבוב נוסף (חוזרים על שלבים ב' וג')
    ה. וכך הלאה - עד שהמנחה מכריז שנגמר הזמן.
    ו. המנצח הוא מי שנותרו לו קלפים אחרון, או מי שיש לו הכי הרבה קלפים כשתם הזמן.
   • בהמשך של דף ההוראות רשמו כללי ניקוד (כמה שווה כל קלף) שונים לכל דף ודף.
    כלומר - כל קבוצה תשחק לפי כללים שונים מהכללים של הקבוצות האחרות. לדוגמא:
    ז. בכל הקבוצות הקלפים ממוספרים מ-1-13 (אס=1, נסיך=11, מלכה=12, מלך=13)
    ח. בכל הקבוצות הקלף שמספרו גבוה יותר לוקח
    ט. (כלל זה יהיה האחרון בכל גיליון, ויהיה שונה בדפי ההוראות השונים):
    - גִרסָה 1: כשמספר הקלף זהה - יהלום הכי "חזק", עלה "שני", תלתן "שלישי" ולב "רביעי"
    - גִרסָה 2: כשמספר הקלף זהה - עלה הכי "חזק", תלתן "שני", לב "שלישי" ויהלום "רביעי"
    - גִרסָה 3: כשמספר הקלף זהה - תלתן הכי "חזק", לב "שני", יהלום "שלישי" ועלה "רביעי"
    - גִרסָה 4: כשמספר הקלף זהה - לב הכי "חזק", יהלום "שני", עלה "שלישי" ותלתן "רביעי"
  5. לאחר 3-4 סיבובי משחק, עצרו את המשחק, ובקשו משני משתתפים בכל קבוצה להחליף מקום עם שני משתתפים מקבוצה אחרת. עשו זאת מבלי לספר להם על ההבדלים בחוקים אצל הקבוצה האחרת.
  6. הקבוצות ישחקו כעת סיבובי-משחק נוספים, אלא שהפעם לא כולם בקבוצה משחקים לפי אותם כללי ניקוד. שימו לב לכך, שעקב ההוראה לקיים את הפעילות בצורה לא-מילולית, המשתתפים אינם יכולים להציג את הגרסה שלהם לכללים.
  7. לאחר מספר סיבובי-משחק נוספים, יש לחשוף את הטריק בפעילות שהועברה, ולדון בהשפעה שיש לעבודה בצוות בו לכל חבר צוות יש תפיסה שונה לגבי היעדים של הצוות ולגבי נהלי העבודה הנכונים.
 • סיכום: ההפעלה מאפשרת להדגים למשתתפים את החשיבות בתיאום מראש של המטרות והיעדים בצוות, של נהלים, או של ערכים וחזון משותף. בהמשך ניתן ליצור חזון, ערכים, יעדים או נהלים משותפים.
   

 

מסדרונות החוק

הערות והארות על דיני עבודה

אי פירוט תנאי העסקה? קנס של עד 15,000 ש"ח, גם אם לא הוכח נזק!


למרות הוראות חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב – 2002 (להלן: "החוק") מקומות עבודה רבים עדיין לא הפנימו את הוראות החוק, ובשל התופעה הרווחת של אי יישום החוק, החליט המחוקק להגביר את אכיפת החוק וקבע בתיקון 4 לחוק בשנת 2011, כי בית הדין לעבודה יהיה רשאי לפסוק פיצויים לעובד אשר מעסיקו לא מסר לידיו הסכם עבודה פיצוי של עד 15,000 ש"ח, וכל זאת על מנת למנוע אי הבנות והסרת מחלוקות בין עובד למעסיקו, ובמטרה ליצור שקיפות מלאה בתנאי העסקתו של העובד במקום העבודה.

על פי החוק אף נקבע, באופן שלא משתמע לשני פנים, כי מעסיק שלא ימסור הודעה המפרטת את תנאי העסקתו של העובד – יתהפך נטל ההוכחה ויחול על המעביד בכל תביעה של עובד נגדו בעניין תנאי ההעסקה. הפיכת נטל ההוכחה תביא למצב בו למעסיק תהיה המוטיבציה למסור לעובד הודעה בכתב המפרטת את תנאי העסקתו, כנדרש על פי חוק.

לפיכך, מומלץ לכל מקום עבודה, לבצע "בדק בית" ולערוך הסכמי עבודה עם עובדיו, על פי הוראות החוק, ולהלן עיקריו:

על פי החוק, מעביד ימסור לעובד לא יאוחר מ – 30 ימים  (ולנער תוך 7 ימים) מהיום בו התחיל העובד לעבוד, הודעה בכתב, בה יפרט את תנאי העבודה של העובד, ולהלן עיקרם

 • זהות המעביד וזהות העובד;
 • תאריך תחילת העבודה ואם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה – תקופת העבודה; היה והסכם העבודה שלא לתקופה קצובה, יציין זאת המעביד;
 • ציון שמו או תואר תפקידו של הממונה הישיר של העובד;
 • סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר ואולם אם נקבע שכר עבודתו על פי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו – דירוג העובד ודרגתו;
 • אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד, לפי העניין;
 • יום המנוחה השבועי של העובד;
 • סוגי תשלומים של המעביד ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד, וכן פירוט הגופים שאליהם המעביד מעביר בפועל את התשלומים האמורים, ואולם אם התחיל מעביד להעביר בפועל את התשלומים לאחר מסירת ההודעה, ימסור על כך הודעה נפרדת לעובד;
 • לגבי מעביד שהוא או שארגון מעבידים שהוא חבר בו, צד להסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הסכמים הקיבוציים, התשי"ז-1957, המסדיר את תנאי העבודה של העובד – יש לציין גם את שם ארגון העובדים שהוא צד לאותו הסכם ו את המען לפניה אליו.

בנימה אישית אציין, מומלץ בהחלט לערוך הסכמי עבודה אישיים עם כל עובד ועובד, לא רק בכדי לעמוד בהוראות החוק, אלא להסדיר את מערכת היחסים בין העובד ולבין מקום העבודה, לגבי זכויות העובד וחובותיו, לרבות פירוט מקיף לגבי מהות התפקיד, הגבלת תחרות (מאמר אותו אפרסם בעלון הבא), קניין רוחני, הסכם סודיות ועוד.

 

 • המדור נכתב על-ידי: אורנה שמריהו, עו"ד ומגשרת, עוסקת בתחום דיני העבודה
 • פרטים נוספים עליה מופיעים באתר שלה: www.orna-avoda.com  
 • לתגובות או לשאלות: לחצו כאן

כן לציטוט

משפט שניתן להשתמש בו

 

"הכוח העיקרי של החברה שלנו מיום היווסדה, הוא התחדשות.
לכן, מעולם לא נאלצנו לגלות את הצורך בשינוי ."
רוברט ו. גאלוין, יו"ר מועצת המנהלים לשעבר, מוטורולה

Facebook Twitter More...    

מזון למחשבה

מקום טוב לאוכל ולפגישות עסקיות

מאמא מיה

שד' ההסתדרות 279 קרית חיים,חיפה | 04-8405050 | למידע נוסף
עיצוב:
אוכל:
שרות:
= מעולה = סביר = גרוע
מה? מסעדה באווירה כפרית נעימה, ותפריט על טהרת המטבח האיטלקי.
למה? תפריט עשיר וטעים, ומיקום נוח לפגישה צהריים עסקית בסמוך לצומת וולקן ואזור התעשייה של מפרץ חיפה.
ארוחות עסקיות: מוגשות בימים א'-ה' בין 11:00 ל- 17:00.
ראשונות מומלצות: מרק בצל במעטפת בצק עלים; גלילת חצילים.
עיקריות מומלצות: לזניה בשר; מדליוני פילה בקר ברוטב יין אדום.
מחיר העסקית: מנה ראשונה, שתייה ומנה עיקרית עולות 55-110 ש"ח, בהתאם למנה העיקרית.
בארוחות עסקיות ממחיר 65 ש"ח ומעלה - כלול גם קינוח.

Facebook Twitter More...    

 • למען הסר ספק: ההמלצה במדור זה היא המלצה אישית שלנו, ואיננו מתוגמלים עליה.

מופק ע"י ZOOZ הדרכה אפקטיבית | 09-9585085 | [email protected] | www.zooz.co.il

להרשמה לעלון "תזזית" - לחץ כאן.
להסרתכם מרשימת התפוצה לחצו כאן.