If you can't read this, an online version is available here

מופק ע"י ZOOZ הדרכה אפקטיבית | 09-9585085 | [email protected] | www.zooz.co.il

      | גיליון מס. 78 |


שלום!

אנו שמחים לשלוח לכם גיליון חדש של תְּזָזִית.

עלון תְּזָזִית נשלח מידי חודש כשרות חינם לכששת אלפים מנהלי משאבי אנוש והדרכה.
העלון מכיל מדורים מתחלפים עם המלצות, טיפים וראיונות, ואינו מכיל פירסומות.

השתדלנו לקצר, מתוך הנחה שזמנכם יקר והמלאכה מרובה.
למעוניינים בהרחבות הוספנו קישורים למאמרים ולמידע רלוונטי.

אנו מקווים כי תמצאו את העלון שימושי. נשמח לקבל תגובות והצעות.

קריאה מהנה!
צוות ZOOZ


הפעלה קבוצתית

שיטה להפעיל אחרים

יעדים מתוקים

 • הרעיון בתרגיל: להמחיש למשתתפים כיצד יעדים נמוכים או גבוהים באופן יחסי, משפיעים באופן שונה על ביצועי המשתתפים, על המוטיבציה שלהם לפעולה ועל מידת היצירתיות שלהם.
 • זמן נדרש: יש להקצות לתרגיל כ- 30 דקות, כולל ניתוח ודיון.
 • הוראות לתרגיל:
  הגדרת המטרה למשתתפים: עליהם לבנות מקוביות סוכר את המגדל הכי גבוה שניתן בזמן קצוב של 6 דקות. (את המגדל יש לבנות באופן בו קובייה מושתתת על קובייה).
  אופן הביצוע: 
  1. מחלקים את הקבוצה לזוגות, כאשר בכל צוות (זוג משתתפים), אחד מנחה (בתפקיד מנהל) והשני מבצע (בתפקיד העובד). תפקיד המבצע- לבנות את המגדל בעיניים קשורות. תפקיד המנחה - להנחות את המבצע בלי לגעת בקוביות.
  2. כל צוות מקבל קוביות סוכר ועליהם להמר על מספר הקוביות שיצליחו לבנות במגדל (ההימור למעשה הופך די מהר ליעד של הצוות).
  3. יוצאים לדרך- לוקחים על השעון 6 דקות ונותנים לצוותים להתחיל במשימה.

 • בעקבות התרגיל ניתן להבחין במספר תופעות:
  1. מרבית המשתתפים ינסו לקבוע יעד נמוך ליכולתם כדי להבטיח שיעמדו בו.
  2. ככל שהיעד שהוגדר גבוה יותר (15-20 קוביות סוכר ויותר), המשתתפים מצליחים לבנות מגדל עם יותר קוביות ואף פועלים בדרכים יותר יצירתיות להשגת היעד (למשל, השענת המגדל על קיר).
  3. אצל צוותים שהציבו לעצמם יעד נמוך יחסית (4-5 קוביות), עם ההגעה ליעד תפחת המוטיבציה לנסות ולהגדיל את המגדל, עד כדי הפסקת המשימה לפני הזמן שהוגדר לה.
  4. מרבית הצוותים יתעניינו מה נעשה בצוותים אחרים ולפי מידע זה יחליטו אם להמשיך או להפסיק את המשימה.
    
 • מסקנות ונקודות לדיון: כיצד יעדים מניעים אותנו לביצועים? וכיצד יעדים מפחיתים או מעקבים את הביצועים?
  1. ככל שתכוונו גבוה יותר תגיעו גבוה יותר.
  2. ככל שהיעדים גבוהים יותר המשתתפים מוצאים דרכים יצירתיות יותר על מנת לעמוד בהם.
  3. "השוואה לאחר": לביצועים של העמיתים בקבוצה ישנה השפעה רבה על המאמץ של היחיד.
  4. יעדים גבוהים במיוחד (שאינם ניתנים להשגה) עלולים ליצור תחושת כישלון וייאוש ובשל כך לגרום לאפקט הפוך של הפחתה בביצועים. (לא בהכרח יראו זאת בתרגיל אבל כדאי לדון בכך).
    

 • תודות: תודה ל איתי הל-אור , מנחה בכיר ב- ZOOZ , שתרם את הרעיון והתובנות והפעילו בסדנאות רבות.
 • רוצים להציע רעיונות אחרים להפעלות? שילחו אלינו
 • למידע על סדנת ניהול על פי יעדים לחץ כאן
 • מידע על הסדנאות שלנו: כאן

מסדרונות החוק

הערות והארות על דיני עבודה

העיקר הבריאות! על זכויות וחובות של עובדים הנעדרים בשל מחלה


החורף בעיצומו ועימו השפעת ושאר מחלות עונתיות. להלן ריכוז זכויות וחובות של העובדים בזמן היעדרות מהעבודה בשל מחלה.

מהי מחלה?

מחלה מוגדרת בחוק, כ"אי כושר זמני או קבוע של העובד לבצע את עבודתו, הנובע, על-פי ממצאים רפואיים ממצב בריאות לקוי." כל עובד צובר לזכותו יום וחצי זכאות לדמי מחלה עבור כל חודש עבודה מלא. כלומר, 18 ימים בשנה ועד למקסימום של 90 ימי זכאות לדמי מחלה. לדוגמא: אם עבדתם חצי שנה, וחליתם במהלך החודש השביעי, הרי שעומדת לרשותכם זכאות להיעדרות בתשלום דמי מחלה של 10.5 ימים.

הודעה על היעדרות בשל מחלה
החוק קובע כי עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה חייב למסור על כך הודעה למעביד תוך שלושה ימים מהיום הראשון להיעדרות, וכן הודעה על התקופה המשוערת שבה לא יהיה מסוגל לעבוד. מומלץ להודיע על ההיעדרות וסיבתה כבר ביום הראשון, במיוחד אם מדובר בהיעדרות קצרה.

תנאי לזכאות לדמי מחלה - אישור רפואי (אישור מחלה)
תנאי לזכאות לדמי מחלה הוא מסירת אישור רפואי חתום על-ידי הרופא המטפל, ובו מפורטות תקופת ההיעדרות וסיבתה הרפואית. במקרים חריגים, אם התעורר ספק אצל המעביד לגבי אמיתות התוכן של תעודת המחלה, הוא רשאי לשלוח את העובד לבדיקות רפואיות מטעמו ועל-חשבונו. במקרה כזה העובד מחויב להיענות לדרישת המעביד.

מהם "דמי מחלה"?
לפי החוק, עובד שנעדר מהעבודה עקב מחלה, זכאי לקבל תשלום בגין תקופת המחלה כדלהלן: עבור היום הראשון להיעדרות - ללא תשלום; בעד היום השני והשלישי להיעדרות - מחצית מדמי המחלה (כלומר 37.5% מהשכר הרגיל, עבור כל יום); בעד היום הרביעי ואילך - דמי מחלה מלאים (שהם 75% מהשכר הרגיל בגין כל יום היעדרות).
הוראות החוק קובעות את המינימום לו מחויבים כל המעבידים במשק. ישנם מקומות עבודה בהם חלות הוראות מיטיבות יותר עם העובדים. למשל, מקומות עבודה בהם משלמים לעובד שכר גם בגין היום הראשון להיעדרות. כדי לדרוש תשלום דמי מחלה מעבר לחוק, יש להראות את המקור המשפטי לחובה זו של המעביד - הסכם קיבוצי שחל במקום העבודה, צו הרחבה, או חוזה עבודה אישי.

דמי מחלה הם שכר לכל דבר
תשלום דמי המחלה ייעשה במסגרת תשלום שכר העבודה עבור החודש שבו נעדר העובד מהעבודה ויופיע כרכיב בתלוש השכר. לא שולמו דמי המחלה בזמן? ניתן להגיש תביעה בבית הדין לעבודה בגין העיכוב בתשלום דמי המחלה - תביעה לפיצויי הלנת שכר.

עובדים בכמה מקומות עבודה?
חישוב הזכאות לתשלום עבור ההיעדרות בשל המחלה נעשה לפי ימי המחלה: כלומר, אם עובד מועסק בכמה מקומות עבודה, יום בשבוע בכל מקום עבודה למשל, הוא יהיה זכאי לדמי מחלה אצל המעביד שאצלו היה עובד אלמלא המחלה, ביום המחלה השני ואילך. כלומר, מעסיק אינו רשאי לטעון, כי מבחינתו המדובר ביום היעדרות ראשון של העובד מהעבודה ולכן הוא פטור מתשלום.

חל איסור על פיטורים בזמן היעדרות בשל מחלה
פיטורים במהלך תקופת היעדרות בשל מחלה מוגדרים כפיטורים שלא כדין ועלולים לחשוף את המעסיק לתביעה להחזרה לעבודה או לפיצויי כספי. ההגנה מפני פיטורים חלה רק בתקופה בה נעדר העובד מהעבודה בשל מחלה והוא זכאי לדמי מחלה. אין הגנה מפני פיטורים במידה והעובד ניצל את מלוא תקופת ההיעדרות בתשלום לפי החוק.

אנו מאחלים לכם רק בריאות, והחלמה מהירה לחולים! 

 • המדור נכתב על-ידי מירה-בל גזית, עורכת-דין ומגשרת, דיני עבודה ופנסיות - www.gazit-law.com
 • לתגובות או לשאלות - לחצו כאן

כן לציטוט

משפט שניתן להשתמש בו

 

"יום ללא צחוק הוא יום מבוזבז"
צ'רלי צ'פלין

מזון למחשבה

מקום טוב לאוכל ולפגישות עסקיות

אמיליה קפה ביסטרו

כתובת: דיזינגוף 88, תל אביב. טלפון: 03-5283888 | למידע נוסף
עיצוב:
אוכל:
שרות:
= מעולה = סביר = גרוע
מה? קפה ביסטרו במרכז תל-אביב, שעבר לאחרונה מתיחת פנים רצינית.
למה? אווירה נעימה, תפריט מגוון וטעים, והתאמה לפגישות עסקים (כולל
Wi-Fi) וגם לפגישות פחות מחייבות.
עיקריות: חזה עוף בגריל, לזניה, כבדי עוף, פסטת היום, המבורגר.
ארוחות עסקיות:
א'-ה' בין 12:00 ל- 17:00; סלט + מרק + עיקרית + שתייה - במחיר העיקרית.
מחיר העסקית:
נע בין 48-54 ש"ח לסועד, לפי מחיר העיקרית.

 • למען הסר ספק: ההמלצה במדור זה היא המלצה אישית שלנו, ואיננו מתוגמלים עליה.

מופק ע"י ZOOZ הדרכה אפקטיבית | 09-9585085 | [email protected] | www.zooz.co.il

להרשמה לעלון "תזזית" - לחץ כאן.
להסרתכם מרשימת התפוצה לחצו כאן.